Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνει Ημερίδα με τίτλο:

“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
EUSAIR & H ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ BLUEMED

Στις 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο «Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα

Η Ημερίδα έχει στόχο την ενημέρωση για τις δράσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Μεσόγειο. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR) και την Πρωτοβουλία BlueMed Initiative.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ενημέρωση των μέχρι τώρα δράσεων από τους φορείς που συμμετέχουν στις δύο «στρατηγικές» και δίνει παραδείγματα ως προς το πώς η Γαλάζια Ανάπτυξη μπορεί να  επιτευχθεί στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί το έργο “BlueMed CSA”, που αποτελεί το εκτελεστικό εργαλείο της πρωτοβουλίας Bluemed, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η  δημιουργία 4 πλατφορμών για τη Γνώση, την Τεχνολογία, την Οικονομία και την Πολιτική. Η Ημερίδα θα δώσει σε όλους την ευκαιρία να αποτελέσουν μέλος αυτών των πλατφορμών, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.


Οι Εγγραφές ολοκληρώθηκαν.

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας Πρόσκληση

 

EUSAIR: http://www.adriatic-ionian.eu

BlueMED Initiative: https://www.researchitaly.it/uploads/12493/Bluemed%20SRIA_A4.pdf?v=7fb440d

 

Περισσότερες πληροφορίες: Βαγγέλης Παπαθανασίου (vpapath@hcmr.gr )

TOP Skip to content