Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών

Οι Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών είναι επιστημονική, μη περιοδική έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Δημοσιεύονται μονογραφίες που πραγματεύονται ολοκληρωμένα αυτοτελή θέματα των θαλάσσιων επιστημών, τόσο γενικού ενδιαφέροντος όσο και ιδιαίτερου, από τον ελληνικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Επισκεφτείτε τη σελίδα

E - Books

Freshwater Fishes and Lampreys of Greece An Annotated Checklist

Barbieri R., Zogaris S., Kalogianni E., Stoumboudi M.Th., Chatzinikolaou Y., Giakoumi S., Kapakos Y., Kommatas D., Koutsikos N., Tachos V., Vardakas L., Economou A.N. March 2015. ISBN: 978-960-9798-06-8.

E-Book

Fauna Graeciae: An updated checklist of the fishes in the hellenic seas

C. Papaconstantinou, 2014. ISBN: 978-960-9798-04-4.

E-Book

Cetaceans of the Greek Seas

A. Frantzis, P. Alexiadou, 2003. ISBN: 960-86651-7-5.

E-Book

Development of the Specifications of a Monitoring System For Fisheries Resources

C. Papaconstantinou, 2002. ISBN: 960-86651-5-9.

E-Book

The polychaetes (Annelida, Polychaeta ) of Greece: Checκlist, distribution, and ecological characteristics"

N. Simboura, A. Nicolaidou, 2001. ISBN: 960-86651-4-0.

E-Book

Guide of Socio-Economic Studies for the Intergrated Managment of the Water Environment

B. Zanou, 2000. ISBN:960-86651-1-6.

E-Book

The Phylum Sipuncula in the Mediterranean Sea

M.A. Pancucci-Papadopoulou, G.V.V. Murina, A. Zenetos, 1999. ISBN:960-85952-7-4.

E-Book

The Water in Nature, in Development, in Environmental Protection

Th. S. Koussouris, 1998. ISBN: 960-85952-6-6.

E-Book
TOP Skip to content