Εκδόσεις ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το Τμήμα Εκδόσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει υπό την ευθύνη του την έκδοση επιστημονικών άρθρων μονογραφιών, περιοδικών, συγγραμμάτων, πρακτικών συνεδρίων, workshops, πληροφοριακών εντύπων κ.ά. από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και μέσω διαδικτύου ώστε να καταξιωθούν και να αναδείξουν το Κέντρο χάρη στην υψηλή επιστημονική στάθμη τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Εκδόσεων είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια ύλης, το συντονισμό των εργασιών, το γραφιστικό σχεδιασμό και την εκδοτική παραγωγή των επιστημονικών εργασιών και λοιπών εκδόσεων του Κέντρου.
Από το Τμήμα Εκδόσεων εκδίδονται: το επιστημονικό περιοδικό Mediterranean Marine Science, οι Μονογραφίες Θαλάσσιων Επιστημών, οι Ειδικές Εκδόσεις, πρακτικά συμποσίων του Κέντρου κ.ά.
Το Τμήμα επιπλέον καλύπτει πάγιες ανάγκες επικοινωνιακού σχεδιασμού του Κέντρου, με τις παραπάνω έντυπες και ηλεκτρονικές εφαρμογές και το σχεδιασμό ιστοχώρων στο διαδίκτυο, τις επικοινωνιακές ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου και των επιμέρους ινστιτούτων με το σχεδιασμό γραφικών, ιστοχώρων, σχεδιαγραμμάτων και οπτικής τεκμηρίωσης και επιμελείται τη συνολική εταιρική εικόνα επικοινωνίας του Κέντρου.

TOP Skip to content