Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

  • Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση:Οι επιστήμονες και ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνεργάζονται με όλα τα ακαδημαϊκά ινστιτούτα που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον δίνοντας σειρά διαλέξεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια και σε διεθνείς εξειδικευμένους κύκλους μαθημάτων. Επιπλέον, τόσο στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όσο και στο πεδίο, πραγματοποιούνται ειδικά σεμινάρια κατάρτισης. Αν και δεν εμπίπτει σε ένα αυστηρά ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συμμετέχουν σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου οι δάσκαλοι των σχολείων έρχονται σε επαφή με σχετικά θέματα εκπαίδευσης και ενημερώνονται για τις συνεχείς αναβαθμίσεις τους.

 

  • Ερευνητική Εκπαίδευση:Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. φιλοξενεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είτε εναλλάσσονται ανά μικρά χρονικά διαστήματα είτε παραμένουν προκειμένου να ολοκληρώσουν την πτυχιακή τους εργασία. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά πεδία με ενδιαφέρουσες και υψηλής ποιότητας θεματικές ενότητες: επιστήμη και τεχνολογία των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, γεωλογία και φυσικοί κίνδυνοι, ρύπανση και δημόσια προστασία, υδατοκαλλιέργειες, πολιτιστική κληρονομιά και θαλάσσιοι πόροι. Πέραν της επιστημονικής καθοδήγησης, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέχει σημαντικές ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του, γεγονός που συμβάλλει στην επίτευξη των ερευνητικών καθηκόντων.

 

Ιστορία: Οι οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ξεκίνησαν το 1995 με τη δημιουργία συνεδρίων και δράσεων για το ευρύ κοινό και τους νέους. Η Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. λειτουργεί από το 2001 με εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, με σεμινάρια για φοιτητές και δάσκαλους, με θερινές διαλέξεις και σχολεία, με  συναντήσεις εργασίας με  διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, με  συνεργασία με ΚΠΕ σε όλη την Ελλάδα κ.λπ. Στις δραστηριότητες συμμετέχουν περίπου 2000 άτομα κάθε χρόνο. Η Μονάδα Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από εθελοντές επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., οι οποίοι παράλληλα με τις ερευνητικές και διοικητικές τους υποχρεώσεις συμβάλλουν στη διαδικασία της μεταφοράς της γνώσης και εξειδίκευσής τους πάνω σε θέματα του υδάτινου περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σήμερα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο, με στόχο την ενημέρωση πάνω σε θέματα θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση των περιβαλλοντολόγων της επόμενης γενιάς.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συζητάει τα σημερινά προβλήματα του θαλάσσιου/υδάτινου περιβάλλοντος με τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Αθήνα, τον Υδρο-βιολογικό Σταθμό στη Ρόδο και το ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος» στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο περιβάλλον, κατανοούν τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες των υδάτινων οικοσυστημάτων και αντιλαμβάνονται τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες. Τέλος, η Μονάδα Εκπαίδευσης προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υποστηρίζει τοπικές δράσεις, παρέχοντας πληροφόρηση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα φυσικής, βιολογίας, χημείας και γεωλογίας των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς κινδύνους, τη ρύπανση, την πολιτιστική κληρονομιά και τους θαλάσσιους πόρους. Ανάλογα με τη θεματική ενότητα, το πρόγραμμα μιας τυπικής επίσκεψης σχολείου  στην Ανάβυσσο (Αττική) αποτελείται από: • Μια περιγραφική παρουσίαση της συγκεκριμένης θεματικής (συνήθως από κάποιον ερευνητή-ειδικό επιστήμονα) • Διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια • Επισκέψεις σε υποδομές και εξοπλισμό θαλάσσιας τεχνολογίας Σήμερα η Μονάδα Εκπαίδευσης διαχειρίζεται επικαιροποιημένες θεματικές ενότητες στοχεύοντας σε μαθητές και δασκάλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον η Μονάδα Εκπαίδευσης κάνει γνωστές τις δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο ευρύτερο κοινό, συμμετέχοντας σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Προγράμματα

Προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού Marie Curie: Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συμμετέχει στα υψηλού επιπέδου προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Marie Curie. Την τελευταία δεκαετία περισσότερα από οκτώ προγράμματα Marie Curie έχουν εκπονηθεί στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε συνεργασία με ξένους φοιτητές και ερευνητές.

Βραδιά Ερευνητή Αθήνα (Researchers Night) : 

Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη διοργανώνονται οι εκδηλώσεις «Βραδιά του Ερευνητή» σε όλη την Ευρώπη.Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συμμετείχε στη Βραδιά Ερευνητή  από το 2007. Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στο ευρύ κοινό να εμπλακεί σε δραστηριότητες και να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος  που αφορούν μεταξύ άλλων και το θαλάσσιο περιβάλλον. Το ευρύ κοινό έχει την δυνατότητα αλληλεπιδρώντας  με τους επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, να ενημερωθεί μέσω συζητήσεων για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος επιδρά στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στους κόλπους, στις εκβολές ποταμών και στις παραλίες.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συμμετέχει  στην Βραδιά Ερευνητή με ποικίλες δραστηριότητες  που  κάποιες από αυτές πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του (Αθήνα, Κρήτη ,Ρόδο) Μεταξύ άλλων, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το επάγγελμα του ερευνητή του υδάτινου περιβάλλοντας μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις με επιστήμονες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της Βραδιάς Ερευνητή,  τα έτη 2014 και 2015 το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πραγματοποίησε διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες όπως το εργαστήριο βένθους (παρατήρηση με στερεοσκόπια ζωντανών δειγμάτων βενθικών οργανισμών από αδιατάρακτα και μη παράκτια ύδατα με στόχο την κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας και το ρόλο του «βένθους» ως δείκτη οικολογικής ποιότητας), διαδραστικά παιχνίδια, έκθεση του επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος «ΘΕΤΙΣ» και άλλων επιστημονικών οργάνων και υποβρύχιου εξοπλισμού, πείραμα σε πραγματικό χρόνο σε δεξαμενή νερού με επιστημονικά όργανα που πραγματοποιούν επιτόπιες μετρήσεις (όπως η «ΚΑΤΕΡΙΝΑ», ένας υποβρύχιος ανιχνευτής ραδιενέργειας που βυθίζεται προκειμένου να συλλέξει και αναλύσει φασματικά δεδομένα).

Οι παιδικές δραστηριότητες περιλάμβαναν ζωγραφικές δημιουργίες πάνω σε πέτρες και βότσαλα με θέμα τη θάλασσα, κατασκευή θαλάσσιων ζώων με οριγκάμι, φωτογραφίες των παιδιών σαν δύτες στο βυθό της θάλασσας (με τη χρήση φωτογραφικού πόστερ) και δραματοποίηση με θέμα: «Γράμμα μιας φώκιας στους ανθρώπους».

Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (ASF ) 2014 και 2016:

Το ΕΛΚΕΘΕ συμμετείχε για δεύτερη χρονιά από τις 8-10 Απριλίου στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science festival) .

Το φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science Festival, ξεκίνησε το 2014 και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Κάθε άνοιξη, για μια εβδομάδα, οι κάτοικοι και τα σχολεία της Αθήνας εξερευνούν την επιστήμη μέσα από διασκεδαστικούς, καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους. Την ίδια στιγμή ερευνητές, δάσκαλοι, διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξηγήσουν την επιστήμη τους και να κάνουν τον θεατή μέρος της.

Kατά την διάρκεια του ASF για τα έτη 2014 και 2015 το νεανικό κοινό καθώς και οι ενήλικες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία μέσω ψυχαγωγικού και διαδραστικού τρόπου να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την επιστήμη της θάλασσας. Το κοινό συμμετείχε σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις και είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει να αλληλοεπιδράσει και να μάθει από επιστήμονες της θάλασσας θέματα που αφορούν τις σύγχρονες τεχνολογίες στη θαλάσσια έρευνα.
Προγραμματισμός σχολικών επισκέψεων
Για ενημέρωση σχετικά με τις ώρες, ημερομηνίες, διαθεσιμότητα και προγραμματισμό σχολικών επισκέψεων στην Αττική  μπορείτε να επικοινωνείτε στο: education@hcmr.gr , ή στο 2291076317 (κ. Ανδριοπούλου)

Για ενημέρωση σχετικά με τις ώρες, ημερομηνίες , διαθεσιμότητα και προγραμματισμό σχολικών επισκέψεων στο Θαλασσόκοσμο στην Κρήτη μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  dessipri@hcmr.gr,  είτε στο  2810 337806 (Βασιλική Δεσίπρη) ή στο 2810 337801 (κ. Ευτυχία Μυρωνάκη) και στο  e.mironaki@hcmr.gr.

Επιπλέον πληροφορίες για τις δράσεις της μονάδας Εκπαίδευσης μπορεί να βρει κανείς και στη σελίδα της μονάδας στο facebook

Δείτε το νέο site της μονάδας εκπαίδευσης.

Έγινε κατασκευή ιστοσελίδας με WordPress CMS

 

TOP Skip to content