Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Διευθυντής:  Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

P2270247Tο Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ., αποτελεί ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που έχει ως έδρα του τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη (Θαλασσόκοσμος), με επιπλέον εγκαταστάσεις στις περιοχές του Αγίου Κοσμά (Αττική) και της Σούδας (Κρήτη).

To ινστιτούτο προέκυψε από την ενοποίηση του πρώην Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.) και του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών (Ι.Υ.) του ΕΛΚΕΘΕ (2012).

Οι δραστηριότητές του απορρέουν από αυτές των δύο συστατικών του ινστιτούτων, οι οποίες συνεχίζουν να ασκούνται εμπλουτισμένες με τις νέες δυνατότητες που παρέχουν η συνένωση δυνάμεων, οι συνέργειες, η συμπληρωματικότητα και η εναρμονισμένη δράση.

 

 • CRETE

  Institute of Marine Biology,
  Biotechnology & Aquaculture

  HCMR

  Thalassocosmos

  71500 Gournes, Crete, Greece

  Secretariat: 

  E. Mironaki +30 2810 337801

  e.mironaki@hcmr.gr

  M. Skoula +30 2810 337766

  msimbc@hcmr.gr (Aqualabs)

  Postal correspondence:

  IMBBC-HCMR

  P.O.Box 2214, 71003 Heraklion, Crete, Greece

 • ANAVISSOS
  Institute of Marine Biology,
  Biotechnology & Aquaculture

  HCMR

  46.7 km of Athens – Sounio Ave.

  19013 Anavissos Attica, Greece

  Secretariat:
  F. Dorier +30 2291 076495

  francine@hcmr.gr

  C. Frilingou +30 2291 076524‬

  chfril@hcmr.gr

  Postal correspondence:

  IMBBC-HCMR

  P.O.Box 712, 19013 Anavissos, Attica, Greece

 

 


 

TOP Skip to content