Ινστιτούτα

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Η Ωκεανογραφική έρευνα στην Ελλάδα χρονολογείται από το τέλος της δεκαετίας του 1930, αλλά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 κυρίως περιλάμβανε δράσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ιδρύθηκε το 1985 σαν ένα από τα τρία ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (NCMR). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (I.O.) αναπτύχθηκε γρήγορα, και όσο αφορά στις δραστηριότητες και στο προσωπικό σαν αποτέλεσμα της αυξημένης ανάμειξής του με διεπιστημονικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και περισσότερο εφαρμοσμένα εθνικά προγράμματα. Το Ινστιτούτο, τώρα είναι σε πολύ ανταγωνιστική θέση στην Ευρωπαϊκή θαλάσσια έρευνα και παίζει ηγετικό ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο.

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών Καλώς ήρθατε στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΙΘΒΠΕΥ επιδιώκει την διατήρηση με βάση την επιστήμη και τη διαχείριση των θαλασσίων οικοσυστημάτων: παρέχει επιστημονική καθοδήγηση σε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις και στηρίζει τη δημόσια γνώση και εκπαίδευση για τη διατήρηση των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτινων περιβαλλόντων. Το μεγαλύτερο εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο της Ελλάδας το οποίο εστιάζει στα θαλάσσια και εσωτερικών υδάτων οικοσυστήματα.

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ιδρύθηκε το 2003 από το προεδρικό διάταγμα 164/2003 από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας της Κρήτης (ΙΘΒΚ), με το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ). Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΒΒΥ) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Βρίσκεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις στην Κρήτη (Θαλασσόκοσμος). Το ινστιτούτο δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών (ΙΥ) με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (ΙΘΒΓ) το 2012.
TOP Skip to content