Θερινά Σχολεία

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας διοργάνωσε με επιτυχία το θερινό σχολείο TETHYS  τα τελευταία δύο χρόνια.
Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιέργειας (Δρ P. Divanach) διεξήγαγε   σύντομα μαθήματα  με θέμα την  Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια από τις 4 έως τις 22 Ιουνίου 2007.

Στο πλαίσιο αυτό, το HRS οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις που απευθύνονται στον βιομηχανικό τομέα  σε μέλη της κεντρικής διοίκησης και γενικά σε ομάδες ανθρώπων των οποίων οι αποφάσεις και οι δραστηριότητες έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

CALYPSO SUMMER EXPEDITION COSTEAS-GEITONAS WORLD SCHOOL 4-12 JULY 2016

 

3rd Summer School on the Island of Samothraki, Greece Aquatic & Social Ecology: Theory and Practice 9-22 July 2016

 

TOP Skip to content