ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

by / Tuesday, 05 March 2024 / Published in Latest posts, News, Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

 

Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6) στηv τοποθεσία «ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αναθέτουσα αρχή:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ
Σύντομη περιγραφή: Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6) στηv τοποθεσία «ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή γεώτρησης με την χρήση πλαστικών σωλήνων ειδικών απαιτήσεων πίεσης και αντοχής και τεχνικών χαρακτηριστικών για άντληση θαλασσινού νερού (εκτιμώμενου βάθους 230μ.)

Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ].

 

 

 

TOP Skip to content