Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΙΤΕ για την υλοποίηση του έργου ΤΑΛΩΣ.

by / Sunday, 22 January 2023 / Published in

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
πληροφορήθηκε, μέσω της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, για
την απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γ. Πλακιωτάκη, στα
ερωτήματα που είχαν τεθεί από κόμματα της Βουλής σχετικά με το έργο «ΤΑΛΩΣ –

Παρακολούθηση και Πρόγνωση Ακραίου Καιρού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας». To έργο
έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η υλοποίησή του ανατέθηκε,
χωρίς καμιά διαβούλευση, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μέσω προγραμματικής
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και του ΙΤΕ.

Περισσότερα….

TOP Skip to content