Επιστολή Συνόδου Προέδρων ΕΚ και ΤΦ σχετικά με την ένταξη του ΕΑΑ στο Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

by / Tuesday, 07 November 2023 / Published in

 

 

 

Επιστολή Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων σχετικά με την
ένταξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.

Τα εθνικά Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ), που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας
(ΓΓΕΚ) και διέπονται από τον Ν.4310/2014, βρίσκονται στον πυρήνα του ερευνητικού γίγνεσθαι της χώρας
και αποτελούν ένα στενά αλληλοεπηρεαζόμενο και αλληλοσυμπληρωνόμενο σύστημα. Έχει ήδη
εγκαθιδρυθεί ένα δίκτυο συνεργασιών και κοινών πρωτοβουλιών, πολλές εκ των οποίων εμβληματικής
διάστασης, τέτοιο που η απόσπαση ενός μέλους του θα το ακρωτηριάσει και θα διαταράξει σημαντικά τους
μηχανισμούς λειτουργίας του.

Περισσότερα…

TOP Skip to content