Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ και ΕΚΣΕΔ για την έρευνα και διάσωση

by / Thursday, 24 June 2021 / Published in
ΕΛΚΕΘΕ και ΕΚΣΕΔ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης  (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπέγραψαν από κοινού στις 11/06/2021 πρωτόκολλο συνεργασίας με το οποίο εκδηλώνουν αμφότεροι το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. στα πλαίσια συντονισμού των ενεργειών Έρευνας και Διάσωσης. Αντικείμενο του πρωτοκόλλου αποτελεί η αδιάλειπτη παροχή ωριαίων προγνώσεων ανέμου, επιφανειακών ρευμάτων, κυματισμών και επιφανειακής θερμοκρασίας θαλάσσης του Επιχειρησιακού Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ  του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε καθώς και η εγκατάσταση και επιχειρησιακή λειτουργία ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού για τον προσδιορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης σε περιπτώσεις ναυτικών και αεροπορικών ατυχημάτων εντός και πλησίον των ορίων της περιοχής ευθύνης της Χώρας μας.

Περισσότερα…

TOP Skip to content