Τι κληρονομιά θέλουμε να αφήσουμε; Mission Starfish 2030

by / Monday, 23 November 2020 / Published in
Έρευνα γνώμης Πολιτών: Πόσο καθαρές νομίζεις ότι είναι οι θάλασσες και τα νερά μας;

Η έρευνα αυτή αποτελεί τμήμα μιας πανευρωπαϊκής διερεύνησης των αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προτεινόμενης αποστολής Αστερίας 2030 για την αποκατάσταση του Ωκεανού και των υδάτων

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StarFishGreeceSurvey

Δείτε την ανάρτηση (pdf)

TOP Skip to content