Πρόγραμμα MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and στο τετραετές πρόγραμμα MISTRAL networks of the Blue Growth)

by / Monday, 03 December 2018 / Published in

Στο πρόγραμμα MISTRAL συμμετέχει τo Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και η Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και ξεκίνησε στις αρχές του 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED» και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική συνεργασία αποτελούμενη από 8 χώρες με ποικίλους συμμετέχοντες φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου:

  • να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την Γαλάζια Ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα ….

Δείτε το σχετικό  POSTER

 

TOP