Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ MEDEDUC – Ευρωπαϊκό δίκτυο για την θαλάσσια περιβαλλοντική εκπαίδευση

by / Thursday, 24 June 2021 / Published in

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + MED EDUC
υλοποιείται σε συνεργασία με την Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ ένα
διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς τυπικής και
άτυπης εκπαίδευσης με τίτλο «Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ MED
EDUC – Ευρωπαϊκό δίκτυο για την θαλάσσια περιβαλλοντική εκπαίδευση στη
Μεσόγειο ως εργαλείο για τον Θαλάσσιο Γραμματισμό μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Το σεμινάριο διοργανώνεται στις 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 – 20:30
μέσω της πλατφόρμας
E-presence και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς με στόχο την
παρουσίαση του προγράμματος (εκπαιδευτικός οδηγός 44 δραστηριοτήτων,
Οδηγός Αναφοράς, και Ηλεκτρονικό Αποθετήριο) και την ανάπτυξη διαλόγου
για την εκπαιδευτική προσέγγιση του παράκτιου και θαλάσσιου
περιβάλλοντος της Μεσογείου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα ακόλουθα e-mails:
education@hcmr.gr  ή   roulan@hcmr.gr   ή   tsabaris@hcmr.gr
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής
στον σύνδεσμο: ΕΔΩ
μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.”

Πρόσκληση και το πρόγραμμα

TOP Skip to content