Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς ο νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

by / Monday, 24 February 2020 / Published in
μυλωνάς-ελκεθε

Στο ΦΕΚ 43/24.01.2020 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Δρ. Κωνσταντίνου Μυλωνά στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ο ορισμός αυτού ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ.

Ο Δρ. Κ. Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1964.  Είναι έγγαμος και έχει 2 παιδιά.  Προσλήφθηκε το 1999 στο τότε Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘAΒIΚ) και προάχθηκε στην θέση Ερευνητή Α΄ το 2007, μετά την συγχώνευση του ΙΘΑΒΙΚ με το τότε Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), και την δημιουργία του ΕΛΚΕΘΕ (http://www.hcmr.gr).

Περισσότερα…

TOP Skip to content