Ο Ανθρωπογενής Υποθαλάσσιος Θόρυβος από Στρατιωτικές Δραστηριότητες

by / Tuesday, 09 June 2020 / Published in

Στο  πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στα Ελληνικά Ύδατα μέσω του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”), την 27η  Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων ΓΕΝ και ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε για θέματα που αφορούν στον ανθρωπογενή υποθαλάσσιο θόρυβο σε σχέση με τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Κων/νος Θεοδοσάκης ΠΝ ανέλυσε τις δράσεις που έχει αναλάβει το ΠΝ για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του Ανθρωπογενή Υποθαλάσσιου Θορύβου από Στρατιωτικές Δραστηριότητες, οι οποίες συνοψίζονται στην παρουσίαση με τίτλο «Ο Ανθρωπογενής Υποθαλάσσιος Θόρυβος από Στρατιωτικές Δραστηριότητες».

Δείτε τη παρουσίαση..

TOP Skip to content