ΚΟΙΝΟ Δελτίου Τύπου ΕΛΚΕΘΕ & ΕΑΑ

by / Wednesday, 03 February 2021 / Published in
ΚΟΙΝΟ Δελτίου Τύπου ΕΛΚΕΘΕ & ΕΑΑ.
Ωκεανογραφικό ταξίδι στο νότιο Αιγαίο από το ΕΛΚΕΘΕ με τη συμμετοχή του ΕΑΑ για την πόντιση συστοιχιών ιζηματοπαγίδων με σκοπό την κατανόηση και εκτίμηση της Κλιματικής Αλλαγής.
Στο πλαίσιο των δράσεων του CLIMPACT – Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή
εκτελέστηκε με επιτυχία το πρώτο ωκεανογραφικό ταξίδι στο νότιο Αιγαίο (1-3 Φεβρουαρίου 2021) από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με συμμετοχή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με κύριο στόχο την πόντιση συστοιχιών ιζηματοπαγίδων.
Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία μεγάλων χρονοσειρών δεδομένων που αφορούν σε παραμέτρους σχετιζόμενες με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η κατανόηση και εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη τέτοιων χρονοσειρών, που σπανίζουν στην περιοχή μας η οποία αποτελεί κλιματικά μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές, σε παγκόσμιο επίπεδο.

TOP Skip to content