ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ – ΑΝΑπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για ΘΑΛάσσια και Λιμναία ΟΙκοσυστήματα

by / Wednesday, 10 November 2021 / Published in
hcmr

Σας ενημερώνουμε ότι η επίσημη ιστοσελίδα του εργου “ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ – ΑΝΑπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για ΘΑΛάσσια και Λιμναία ΟΙκοσυστήματα” είναι OnLine!
Μέσω της ιστοσελίδας, μπορείτε να δείτε όλες λεπτομέρειες για το έργο.

Δείτε την ιστοσελίδα: https://hcmr-imbriw.wixsite.com/anathalloi

 

TOP Skip to content