Η Βραδιά του Ερευνητή

by / Wednesday, 20 September 2017 / Published in
Για ακόμα μια χρονιά το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
επικοινωνίας της επιστήμης "Η Βραδιά του Ερευνητή " 
<http://www.renathens.gr/>:

α. στην κεντρική βραδιά στο ΙΜΕ στην Αθήνα 
<http://www.renathens.gr/event/athens-ime/>  και στο Θαλασσόκοσμο στο 
Ηράκλειο <http://www.renathens.gr/herakleion/> στις 29 Σεπτεμβρίου 2017
β. καθώς και με τη διοργάνωση προ εκδήλωσης στο Λαύριο 
<http://www.renathens.gr/event/ekathina/> στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

Στα πλαίσια του προγράμματος πολλοί συνάδελφοι και φέτος εθελοντικά 
στηρίζουν δράσεις σε σχέση με ένα ευρύ πεδίο σύγχρονης θαλάσσιας έρευνας 
καθώς και δράσεις σχετικές με  την ρύπανση των θαλασσών από 
πετρελαιοκηλίδες και πλαστικά.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι είτε ως επισκέπτες είτε ως εθελοντές

Για προ-κράτηση θέσεων (όπου απαιτείται) επισκεφθείτε την υπηρεσία προ 
κράτησης εισιτηρίων στο κεντρικό site της εκδήλωσης


Γραμματεία Προέδρου ΕΛΚΕΘΕ

Leave a Reply

TOP