Εναρκτήρια Συνάντηση προγράμματος MARRE

by / Thursday, 27 September 2018 / Published in

MARRE – Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων
Εναρκτήρια Συνάντηση
ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, 28 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00 π.μ
Συμμετέχοντες Φορείς:
1. Geospatial Enabling Technologies (GET)
2. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
3. Marine Remote Sensing Group, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (MRSG)
Το Έργο θα υλοποιηθεί από μία εταιρία (GET) και ένα συνεργατικό σχήμα 2 ερευνητικών κέντρων (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Ο ρόλος των συμμετεχόντων είναι: για την GET να αναπτύξει νέο καινοτόμο προϊόν (χαρτοκεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας) που θα την βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της, για το ΕΛΚΕΘΕ που είναι ο μεγαλύτερος φορέας θαλάσσιας έρευνας και πάροχος δεδομένων στην Ελλάδα, να παρέχει δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων προϊόντων μέσα από το συνδυασμό τους με δορυφορικά δεδομένα και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ομάδα θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας – ΤΕΘ), να αναπτύξει τους αλγορίθμους που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των νέων δορυφορικών προϊόντων (π.χ. χαρτών θαλάσσιας βλάστησης και αλιευτικού δυναμικού).

Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

 

TOP Skip to content