ΕΛΚΕΘΕ-ΕΑΑ: Τέταρτο φόρουμ του CLIMPACT «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

by / Monday, 20 June 2022 / Published in
climpact_4thForum

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών πραγματοποίησε το τέταρτο φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT με θέμα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στις 31 Μαρτίου 2022, στον Υδροβιολογικό Σταθμό της Ρόδου. Σκοπός του εν λόγω φόρουμ που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν την έρευνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, κ. Αντώνιος Μαγουλάς, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ, κ. Αριστομένης Καραγεώργης, ο Πρόεδρος του ΕΑΑ και συντονιστής του δικτύου CLIMPACT, κ. Μανώλης Πλειώνης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Γ. Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι Δήμων και Περιφερειών καθώς και ερευνητές από εθνικά και διεθνή ιδρύματα.

Στο φόρουμ εξέθεσαν τις επιστημονικές τους απόψεις διακεκριμένοι εισηγητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο να αναδείξουν σημαντικά ζητήματα των κλιματικών υπηρεσιών και την εξέλιξή τους στην ΝΑ Μεσόγειο, την αλληλεπίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής και τις κοινωνικές προκλήσεις που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν στα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, στο πρώτο μέρος του φόρουμ, ήταν η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας, της αλατότητας και της οξύτητας των ωκεανών, η μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης σε Ελληνικές παράκτιες περιοχές, οι αρνητικές οικοσυστημικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής (απώλεια θαλάσσιων βιολογικών πόρων, η εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και ασθενειών, η μείωση του αλιευτικού αποθέματος, η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων και η διάβρωση των ακτών), η ανάγκη για τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών σε θέματα διαχείρισης, καθώς και τα οφέλη από την ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της θάλασσας και της παράκτιας ζώνης. Στο δεύτερο τμήμα του φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν δύο στρογγυλά τραπέζια, στα οποία συζητήθηκαν οι πολυδιάστατες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα καθώς και σε βασικούς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως η Αλιεία, οι Υδατοκαλλιέργειες και ο Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός.

Η οικονομία της Ελλάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υγιή θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, οι αιφνίδιες ή/και ακραίες κλιματικές μεταβολές και οι υψηλές ποσότητες του ανθρωπογενούς διοξειδίου του άνθρακα, όμως, απειλούν την ισορροπία τους. Οι αυξανόμενες προκλήσεις για το θαλάσσιο οικοσύστημα και την κοινωνία λόγω της Κλιματικής Κρίσης που διανύουμε, επιβάλλουν το συντονισμό εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πρωτοβουλιών και μια διαρκή συνεργασία των σχετικών ερευνητικών και κοινωνικών εταίρων. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρακτικών στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας στον τομέα της θάλασσας.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση στο κανάλι Youtube του ΕΛΚΕΘΕ:

https://www.youtube.com/watch?v=8_u2G81ZbCc&list=PLNWTXLNXB1g5S2nN6elw4iDxC1PAAIbAU

Κατεβάστε την τελική agenda και τις παρουσιάσεις του φόρουμ:

https://drive.google.com/drive/folders/1fMiu1NKbDG7GpilFB0da3RG204bfbtwa?usp=sharing

Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε για τις επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στο θαλάσσιο οικοσύστημα από το Newsletter #8 του CLIMPACT με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και Θαλάσσιο Περιβάλλον».

https://climpact.gr/news-events/newsletter

 

 

TOP Skip to content