Διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και της Costa Nostrum®για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των ακτών

by / Thursday, 30 July 2020 / Published in
(HCMR)-Costa Nostrum

Σε μια εποχή οικονομικής και γενικότερης κρίσης, η σύνδεση και η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για ένα ευρύ κοινό σκοπό, όπως είναι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τόσο για τους τουριστικούς προορισμούς, όσο και για τον ίδιο τον τουριστικό τομέα, κρίνεται ως επιχειρηματική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MISTRAL, στο οποίο εταίρος είναι το ΕΛΚΕΘΕ και λαμβάνοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και της Costa Nostrum®, από τον Φεβρουάριο του 2020, οι δύο φορείς συνεργάζονται εκ νέου για την αναβάθμιση των δεικτών – κριτηρίων του πρωτοκόλλου που έχει αναπτύξει η Costa Nostrum® για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου. Με πιθανή τη συμμετοχή φορέων από το εξωτερικό, στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η καθιέρωση της πρακτικής Costa Nostrum® ως «Σχήματος Πιστοποίησης»και η ταχεία διάδοσή της τόσο στον Ελληνικό, όσο και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό χώρο.

Το πρόγραμμα MISTRAL χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED» και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική Μεσογειακή συνεργασία 8 χωρών και ποικίλων συμμετεχόντων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, συμπράξεις τύπου clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» (BlueGrowth) στη Μεσόγειο, να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως εξαιρετικών διαμεσολαβητών της γνώσης για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος επιμερίζονται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

  • θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]
  • θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]
  • παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism]
  • θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)]
  • θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]

Το πρόγραμμα MISTRAL φιλοδοξεί να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες νέες καινοτόμες ιδέες ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, αλλά και υφιστάμενες ΜΜΕ, στα πιο πάνω πεδία δραστηριοποίησης, για να εξελιχθούν ανταγωνιστικά.

 

 

TOP Skip to content