Δελτίο Τύπου του ΕΛΚΕΘΕ για τη βιντζότρατα

by / Monday, 25 November 2019 / Published in
logo-hcmr

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι ένα από τα τέσσερα ΝΠΔΔ ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – και λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία που διέπει τα ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητές του κρίνονται και εκλέγονται σε τρείς βαθμίδες, με κριτήρια και προσόντα αντίστοιχα με αυτά των ΑΕΙ. Επιπλέον, το ΕΛΚΕΘΕ αξιολογείται από το 1995 ανά πενταετία από διεθνή επιτροπή κριτών υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, έχοντας επιδείξει συστηματικά άριστα αποτελέσματα.

Δείτε όλο το δελτίο τύπου…..

TOP Skip to content