ΓαΛάζια ΑνάπτΥξη με Καινοτομία και εφαρμογΗ στις Ελληνικές Θάλασσες» ΓΛΑΥΚΗ

by / Monday, 06 May 2019 / Published in

Η “Γαλάζια ανάπτυξη-απελευθέρωση του δυναμικού των Ωκεανών” αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη της Ευρώπης (2014-2020) με κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση των ωκεανών και την ανάπτυξη θέσεων εργασίας με σεβασμό στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την υγεία των θαλασσών.

Περισσότερα….

TOP Skip to content