Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΥΣΡ) και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών (Π/ΕΕ) ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ

by / Monday, 09 September 2019 / Published in
hcmr

Προϋπολογισμός: 450.437,21 €

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 225.218.60 €

Το έργο συνίσταται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών (Π/ΕΕ) ΑΛΚΥΩΝ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας επιστημονικού – ωκεανογραφικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού πειραματικής αλιείας. Η υλοποίησή του θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του ΕΛΚΕΘΕ ως προς την υποστήριξη προτεραιοτήτων και δράσεων της στρατηγικής της Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ενισχύσει τις δράσεις του ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ στο Νότιο Αιγαίο, μια περιοχή ευαίσθητη τόσο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη όσο και από εθνική. Διακρίνεται σε 3 Υποέργα (εκ των οποίων τα 2 και 3 έχουν ήδη παραληφθεί):

Δείτε περισσότερα….

 

 

TOP Skip to content