Δείτε όλο το άρθρο στο παρακάτω σύνδεσμο (pdf)

https://www.mSpecial Issue_WATER-τραχαλακηςdpi.com/journal/water/special_issues/coastal_continental_shelf_dynamics_chang_climate

A special issue of Water (ISSN 2073-4441). This special issue belongs to the section “Oceans and Coastal Zones“. Deadline for manuscript submissions: 21 March 2021. Deadline for abstract submissions: 30 September 2020.   https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/coastal_continental_shelf_dynamics_chang_climate  

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περ. 8 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει……. Δείτε την απόφαση…

μυλωνάς-ελκεθε

Στο ΦΕΚ 43/24.01.2020 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύθηκε ο διορισμός του Δρ. Κωνσταντίνου Μυλωνά στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ο ορισμός αυτού ως μέλους του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ. Ο Δρ. Κ. Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1964.  Είναι έγγαμος και

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ι.Ω.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), στο πλαίσιο του Προγράμματος MARRE – Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Ελληνικών Θαλασσών (http://marre.gr/), υλοποίησε την ενσωμάτωση του ανιχνευτικού συστήματος KATERINA II σε μετρητικό πλωτό σταθμό του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (σταθμός ‘Aθως,

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Διαφύλαξη της Βιοποικιλότητας από τα πλαστικά στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου», που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στα πλαίσια του Έργου Plastic Busters MPAs. Βασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν η

logo-hcmr

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι ένα από τα τέσσερα ΝΠΔΔ ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – και λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία που διέπει τα ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητές του κρίνονται και εκλέγονται σε τρείς βαθμίδες, με κριτήρια και προσόντα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 εγκαινιάστηκε η συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), με την πόντιση εξαιρετικά εξειδικευμένης επιστημονικής διάταξης στο Κρητικό Πέλαγος, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ηρακλείου. Στην αποστολή συμμετείχε το πλήρωμα του διασωστικού σκάφους «Ευρώπη» της ΕΟΔ, κ.κ. Βαγγέλης

ECORD-IODP-day_invitation

ECORD-IODP (pdf)        

hcmr

Προϋπολογισμός: 450.437,21 € Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 225.218.60 € Το έργο συνίσταται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών (Π/ΕΕ) ΑΛΚΥΩΝ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας επιστημονικού – ωκεανογραφικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού πειραματικής

TOP Skip to content