Η μεγάλη «πρεμιέρα» για την κιβωτό της ωκεανογραφίας

Ελληνες ερευνητές απευθύνουν κάλεσμα σε συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο για ένα ταξίδι περιπέτειας με αφετηρία την Ελλάδα και κατεύθυνση τις θάλασσες ολόκληρης της υφηλίου…. Την κιβωτό της ωκεανογραφίας φτιάχνουν μαζί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που ξεκινούν ένα νέο μεγάλο ταξίδι στις θάλασσες με καινούργιο στόλο. Εναν

Έρευνα γνώμης Πολιτών: Πόσο καθαρές νομίζεις ότι είναι οι θάλασσες και τα νερά μας;

Η έρευνα αυτή αποτελεί τμήμα μιας πανευρωπαϊκής διερεύνησης των αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προτεινόμενης αποστολής Αστερίας 2030 για την αποκατάσταση του Ωκεανού και των υδάτων https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StarFishGreeceSurvey Δείτε την ανάρτηση (pdf)

Ένα σημαντικό βήμα στην πορεία μετασκευής, επιμήκυνσης και εκσυγχρονισμού του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ στο πλαίσιο του προγράμματος REPHIL.         

logo-hcmr

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη ενός εμβληματικού έργου για τον λεπτομερή σχεδιασμό και την κατασκευή νέου ερευνητικού σκάφους ανοιχτής θάλασσας και πολλαπλών χρήσεων. Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του

(HCMR)-Costa Nostrum

Σε μια εποχή οικονομικής και γενικότερης κρίσης, η σύνδεση και η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για ένα ευρύ κοινό σκοπό, όπως είναι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, τόσο για τους τουριστικούς προορισμούς, όσο και για τον ίδιο τον

hcmr-el

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για το ακαδ. Έτος 2020-2021 Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 γίνονται δεκτές ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΕΓΓΡΑΦΗ στο Διιδρυματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος’’ των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Περισσότερα…

Στο  πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στα Ελληνικά Ύδατα μέσω του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”), την 27η  Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων ΓΕΝ και ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε για θέματα που αφορούν στον ανθρωπογενή υποθαλάσσιο θόρυβο σε σχέση με τις στρατιωτικές δραστηριότητες. Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) Κων/νος

Δείτε όλο το άρθρο στο παρακάτω σύνδεσμο (pdf)

https://www.mSpecial Issue_WATER-τραχαλακηςdpi.com/journal/water/special_issues/coastal_continental_shelf_dynamics_chang_climate

A special issue of Water (ISSN 2073-4441). This special issue belongs to the section “Oceans and Coastal Zones“. Deadline for manuscript submissions: 21 March 2021. Deadline for abstract submissions: 30 September 2020.   https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/coastal_continental_shelf_dynamics_chang_climate  

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περ. 8 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει……. Δείτε την απόφαση…

TOP Skip to content