Πρόγραμμα CLAIM (Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods).

by / Monday, 13 November 2017 / Published in Press Releases 2017

 

Το πρόγραμμα CLAIM (Cleaning marine Litter by developing and Applying Innovative Methods), που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του EU-HORIZON 2020, στοχεύει στον περιορισμό της ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων καθαρισμού. Στα πλαίσια του CLAIM θα εφαρμοστούν νέες στρατηγικές για την πρόληψη και την επί τόπου διαχείριση των ορατών και μη-ορατών απορριμμάτων στη Μεσόγειο και τη Βαλτική.

Διαβάστε το πλήρες Δελτίο Τύπου σε pdf μορφή.

 

TOP Skip to content