Μνημόνια Κατανόησης

  1. Μνημόνια Συνεργασίας (2017)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Institute of Oceanographic Instrumentation, Shandong Academy of Sciences

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Σκοπός:

Συνεργασία στα πλαίσια της έρευνας νέων τεχνολογιών παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάπτυξης σχετικού εξοπλισμού, στην προώθηση κοινής ωκεανογραφικής έρευνας, στην ενίσχυση του τεχνικού πεδίου έρευνας και για τα δύο ινστιτούτα, στην καθιέρωση ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ τους.

 

 

TOP Skip to content