Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

 

Δρ. Α. Μαγουλάς (Βιογραφικό) Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ
Δρ. Β. Καψιμάλης Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Δρ. Μ. Στουμπούδη Διευθύντρια Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Δρ Κ. Μυλωνάς Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ Γ. Ρουσάκης Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Δρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Κ. Μακρή Γραμματέας Δ.Σ.

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ (Διευθυντής) angelo@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Τμηματάρχης) mstef@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ (Τμηματάρχης) dsidir@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ (Τμηματάρχης) ksarant@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΕΡΙΕΤΑ ΤΖΟΒΑΡΑ (Τμηματάρχης) publ@hcmr.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Διευθυντήρια) araftopoulou@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (Τμηματάρχης) maria.stefanaki@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (Τμηματάρχης) chondrou@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΚΗ (Τμηματάρχης) ntsag@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΕΣΙΠΡΗ (Τμηματάρχης) dessipri@hcmr.gr
ΜΟΔΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΛΚΕ – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ fpatm@hcmr.gr
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (Υπεύθυνος) leo@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ papad@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΡΗΣ (Υπεύθυνος) gahatiris@hcmr.gr

 

TOP Skip to content