Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

 

Δρ. Α. Μαγουλάς (Βιογραφικό) Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ
Δρ. Α. Καραγεώργης Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Δρ. Μ. Στουμπούδη Διευθύντρια Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Δρ Κ. Μυλωνάς Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ Γ. Ρουσάκης Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Ε. Στεφανάκης Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού
Δρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Κ. Σαραντάκος Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού
Κ. Μακρή Γραμματέας Δ.Σ.

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ (Προϊστάμενος Διεύθυνσης) angelo@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (Προϊστάμενος) mstef@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ (Προϊστάμενος) dsidir@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ (Προϊστάμενος) ksarant@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΕΡΙΕΤΑ ΤΖΟΒΑΡΑ (Προϊσταμένη) publ@hcmr.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (Προϊσταμένη Διεύθυνσης) maria.stefanaki@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (Προϊσταμένη) maria.stefanaki@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΥ (Προϊσταμένη) chondrou@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΚΗ (Προϊσταμένη) ntsag@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΕΣΙΠΡΗ (Προϊσταμένη) dessipri@hcmr.gr
ΜΟΔΥ  ΕΛΚΕ   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ (Προϊσταμένη) fpatm@hcmr.gr
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (Υπεύθυνος) leo@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Υπεύθυνος) papad@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΡΗΣ (Υπεύθυνος) gahatiris@hcmr.gr

 

TOP Skip to content