Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

 

Δρ. Α. Μαγουλάς (Βιογραφικό) Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ
Δρ  Α. Π. Καραγεώργης Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ
Δρ. ΣΤΟΥΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Δρ Κ. Μυλωνάς Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ Μ. Θ. Στουμπούδη Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Δρ Γ. Ρουσάκης Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Κ. Μακρή Γραμματέας Δ.Σ.

 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ (Διευθυντής) angelo@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΕΠΗΣ (Τμηματάρχης) dimikaz@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ (Τμηματάρχης) angelo@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ (Τμηματάρχης) ksarant@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΕΡΙΕΤΑ ΤΖΟΒΑΡΑ (Τμηματάρχης) publ@hcmr.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Διευθυντήρια) araftopoulou@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (Τμηματάρχης) maria.stefanaki@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (Τμηματάρχης) araftopoulou@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΚΗ (Τμηματάρχης) ntsag@hcmr.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΕΣΙΠΡΗ (Τμηματάρχης) dessipri@hcmr.gr
ΜΟΔΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΛΚΕ – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ kastr@hcmr.gr
ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (Υπεύθυνος) eo@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ papad@hcmr.gr
ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΗΡΗΣ (Υπεύθυνος) gahatiris@hcmr.gr

 

TOP Skip to content