Διοίκηση

Διοικητικό συμβούλιο

Καθηγ. Σπ.Α. Μαυράκος Πρόεδρος και Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Αντιπρόεδρος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ. Αριστομένης Π. Καραγεώργης Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Καθηγ. Κ. Στεργίου Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Δρ. Γ. Τσερπές Εκπρόσωπος Ερευνητών και ΕΛΕ
κ. Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού
κ. Α. Αγγέλου – Σπηλιώτη Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Δρ. Δ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και ΕΛΕ
κ. Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού
κ. Ερ. Τζοβάρα Γραμματέας
TOP Skip to content