Συνεργασίες

  1. Μνημόνια Συνεργασίας (2017)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Institute of Oceanographic Instrumentation, Shandong Academy of Sciences

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Σκοπός:

Συνεργασία στα πλαίσια της έρευνας νέων τεχνολογιών παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάπτυξης σχετικού εξοπλισμού, στην προώθηση κοινής ωκεανογραφικής έρευνας, στην ενίσχυση του τεχνικού πεδίου έρευνας και για τα δύο ινστιτούτα, στην καθιέρωση ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ τους.

  1. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΕΛΚΕΘΕ (2013)

Σκοπός της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας στα αντικείμενα της θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογίας και εντάσσονται στους ακόλουθους γενικότερους τομείς:

  • Ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειριών
  • Ερευνητικές δραστηριότητες
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Δράσεις σχετικές με τεχνολογικές καινοτομίες

   3.ΔΙΚΤΥΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., δια των εκπροσώπων του, συμμετέχει ενεργά σε Διεθνείς Οργανισμούς, Επιτροπές και Ενώσεις (IOC/UNESCO, CIESM, ΕMAPS/ESF, EAZA, EUAC, EUROGOOS, ICCAT, STECF), σε δίκτυα (COST, ERA-NET, MedCLIVAR), σε Επιστημονικές Επιτροπές στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, καθώς και σε Εθνικές Επιτροπές και Συμβούλια (Εθνικό Κέντρο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Θαλάσσιας Έρευνας του IGSP της Ακαδημίας Αθηνών, ΕΚΤ κ.ά.).

TOP Skip to content