Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφικών Δεδομένων – HNODC

Το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφικών Δεδομένων (HNODC) ιδρύθηκε το 1986 στα πλαίσια της συνεργασίας της Ελλάδας με τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC) της UNESCO. Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου εθνικών ωκεανογραφικών κέντρων δεδομένων και λειτουργεί στα πλαίσια της διεθνούς επιτροπής του IOC για την ανταλλαγή ωκεανογραφικών δεδομένων και πληροφοριών (IODE). Είναι ο υπεύθυνος εθνικός φορέας για τη διαχείριση ωκεανογραφικών δεδομένων και πληροφοριών στον ελληνικό χώρο και ανήκει στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Πρωταρχικός σκοπός του HNODC είναι η προστασία και η αποτελεσματική διαχείριση των ωκεανογραφικών δεδομένων και πληροφοριών όπως η συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, κωδικοποίηση, επεξεργασία, ποιοτικός έλεγχος, αποθήκευση και διανομή τους στους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Το HNODC διαχειρίζεται ωκεανογραφικά δεδομένα που συλλέγονται είτε από ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είτε ανταλλάσσονται μεταξύ του διεθνούς δικτύου ωκεανογραφικών κέντρων δεδομένων στα πλαίσια της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Η περιοχή ενδιαφέροντός του καλύπτει όχι μόνο τον ελληνικό χώρο αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το Σύστημα Δεδομένων και Πληροφοριών του HNODC περιλαμβάνει σχεσιακές βάσεις που παρέχουν on-line πρόσβαση στα δεδομένα και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή τους, τους ωκεανογραφικούς πλόες, τα συστήματα παρακολούθησης θαλασσών και τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

TOP Skip to content