ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΓΓΕΚ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Ινστιτούτα

hcmr-oceanography
Επισκεφθείτε τη σελίδα

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Επισκεφθείτε τη σελίδα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

hcmr-imbriw
Επισκεφθείτε τη σελίδα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

Εγκαταστάσεις

Στόλος
Διαβάστε περισσότερα +

Στόλος

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη.
Ενυδρεία
Διαβάστε περισσότερα +

Ενυδρεία

Τα δύο διεθνών προδιαγραφών ενυδρεία και ο Υδροβιολογικός Σταθμός της Ρόδου, λειτουργούν υπό την προστασία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στοχεύοντας να τονώσουν το ενδιαφέρον, να αναπτύξουν και να διαδώσουν τη γνώση σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, εστιάζοντας κυρίως στην Ανατολική περιοχή της Μεσογείου.
Υποδομές (εγκαταστάσεις και κτίρια)
Διαβάστε περισσότερα +

Υποδομές (εγκαταστάσεις και κτίρια)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη.

Περισσότερες Πληροφορίες

12th Panhellenic Symposium

TOP Skip to content