Διοίκηση

Διοικητικό συμβούλιο

Καθηγ. Σπ.Α. Μαυράκος Πρόεδρος και Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Δρ. Α. Μαγουλάς
Αντιπρόεδρος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ. Β. Λυκούσης Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Καθηγ. Κ. Στεργίου Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
κ. Α. Αγγέλου – Σπηλιώτη Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Δρ. Γ. Τσερπές Εκπρόσωπος Ερευνητών και ΕΛΕ
κ. Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού
Δρ. Δ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και ΕΛΕ
κ. Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού
κ. Ερ. Τζοβάρα Γραμματέας
TOP